Toegangscontrole

Toegangscontrole: Smartbox®

Gebruikersvriendelijkheid, duurzaam, plug-&-play installatie, eenvoudig schaalbaar en het eenvoudig zèlf kunnen servicen zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de Smartbox®.

De Smartbox® is het robuuste toegangscontrolesysteem van BWaste dat voor onder- en bovengrondse afvalcontainers de toegangscontrole, registratie, communicatie en daarmee de input voor (management) informatie verzorgt. De Smartbox® is uitermate servicevriendelijk ontworpen.

Het toegangscontrole systeem bestaat standaard uit 3 hoofdcomponenten: een paslezer, een accu en een batterij.

Smartbox

Smartbox-Ident

Inwerpzuilen voorzien van het Smartbox-Ident-systeem voorkomen ongeoorloofd gebruik en vandalisme. De gebruiker identificeert zich via een chipkaart, waarna de zuil opent. Smartbox-Ident biedt de mogelijkheid tot variabele afvalstoffenheffing: wie meer afval deponeert, betaalt meer. Gebruikers ervaren dit als een eerlijk systeem en gaan bewuster om met het scheiden van afval.

Paslezer

Deze paslezer geeft toegang aan de burger om hun afval te storten in een afvalcontainer.

Motor- of magneetslot

Het toegangscontrole systeem is verbonden met een robuuste slot dat ervoor zorgt dat de container alleen kan geopend worden wanneer toegang wordt verleend.

Motorslot

Accu, batterijen en zonnecel-techniek

Naast het toegang- en vulgraadsysteem functioneert ook het slot op de batterij of zonnecel waardoor het totale systeem onafhankelijk van een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet functioneert.

Zonnecellen
Binnendienst BWaste

Heb je vragen over onze toegangscontrole?

Neem dan contact met ons op |

Tel bellen0570 - 60 02 81 Mail maileninfo@bwaste.nl