Toegangscontrole

Producten en diensten

BWaste biedt een omvangrijke keuze aan toegangscontrole op containerproducten en gerelateerde diensten

BWaste levert alles wat nodig is om afval op een slimme, efficiënte wijze in te zamelen. Los van producten en diensten beschikken wij na 15 jaar ondernemen over veel knowhow om gemeenten en reinigingsdiensten te helpen met de overstap naar omgekeerd inzamelen, het bestaande containerpark te onderhouden, de huidige manier van afvalinzameling te optimaliseren, of oude constructies daar waar nodig te vernieuwen.

Wij horen graag jouw wensen en bespreken aan de hand daarvan graag de mogelijkheden.

Toegangscontrole: Smartbox®

Gebruikersvriendelijkheid, duurzaam, plug-&-play installatie, eenvoudig schaalbaar en het eenvoudig zèlf kunnen servicen zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de Smartbox®.

De Smartbox® is het robuuste toegangscontrolesysteem van BWaste dat voor onder- en bovengrondse afvalcontainers de toegangscontrole, registratie, communicatie en daarmee de input voor (management) informatie verzorgt. De Smartbox® is uitermate servicevriendelijk ontworpen.

Het toegangscontrole systeem bestaat standaard uit 3 hoofdcomponenten: een paslezer, een accu en een batterij.

Inwerpzuilen voorzien van het Smartbox®-systeem voorkomen ongeoorloofd gebruik en vandalisme. De gebruiker identificeert zich via een chipkaart, waarna de zuil opent. Smartbox® biedt de mogelijkheid tot variabele afvalstoffenheffing: wie meer afval deponeert, betaalt meer. Gebruikers ervaren dit als een eerlijk systeem en gaan bewuster om met het scheiden van afval. Lees meer over containers met toegangscontrole.

Smartbox-Ident

Inwerpzuilen voorzien van het Smartbox-Ident-systeem voorkomen ongeoorloofd gebruik en vandalisme. De gebruiker identificeert zich via een chipkaart, waarna de zuil opent. Smartbox-Ident biedt de mogelijkheid tot variabele afvalstoffenheffing: wie meer afval deponeert, betaalt meer. Gebruikers ervaren dit als een eerlijk systeem en gaan bewuster om met het scheiden van afval.

Paslezer elektronisch slot Paslezer

Paslezer

Deze paslezer geeft toegang aan de burger om hun afval te storten in een afvalcontainer. Wanneer door de inzamelaar besloten wordt om het storten van afval te belasten, kan men kiezen voor een paslezer met een keus uit verschillende betaalsystemen.

Betalen met smartphone of app
Het Real Time Online toegangscontrolesysteem is in staat om als de smartphone geautoriseerd is deze te herkennen in plaats van een afvalpas en de burger toegang te verschaffen tot de container en in een diftar situatie te laten betalen voor zijn storting. De NFC technologie passen wij ook al drie jaar toe in de leisure branche waarbij met een smartphone toegang verschaft wordt tot een zwembad of een sportaccommodatie.

Betalen met bankpas
Doordat het toegangscontrolesysteem ook geschikt kan worden gemaakt voor het uitlezen van contactloze bankpassen wordt er ontwikkeld aan een toegangscontrole versie die direct een betaling kan uitvoeren waarbij de transactie van een rekening wordt afgeschreven. Uitrol en certificering in Q4/2018.

Betalen via een tegoed / saldo
Het toegangscontrolesysteem en de software zijn voorbereid voor saldo- (in euro) en puntentoekenning (in tikken). Hierin worden twee varianten onderscheiden:

1) saldo toekenning vooraf aan het begin van het jaar op periodieke basis
2) saldo toekenning geheel voor verantwoording van de burger via iDEAL

Paslezer Paslezer Paslezer Paslezer Paslezer

Motor- of magneetslot

Het toegangscontrole systeem is verbonden met een robuust slot dat ervoor zorgt dat de container alleen dan geopend kan worden wanneer toegang wordt verleend.

Magneetslot Magneetslot Motorslot Slot

Accu, batterijen en zonnecel-techniek

Naast het toegangs- en vulgraadsysteem functioneert ook het slot op een batterij, oplaadbare accu en/of in combinatie met een zonnecel waardoor het totale systeem onafhankelijk van een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet functioneert.

Accu Accu Zonnecellen
Binnendienst BWaste

Heb je vragen over onze toegangscontrole?

Neem dan contact met ons op |

Tel bellen0570 - 60 02 81 Mail maileninfo@bwaste.nl