BWaste International BV is een gewaardeerd partner op het gebied van slimme afvalinzameling voor veel gemeenten en reinigingsdiensten. BWaste verzorgt onder andere het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud van ondergrondse containers. Door inventieve software zorgen wij voor een geoptimaliseerde afvalinzameling. Onze ondergrondse container is daar een goed voorbeeld van.

Hoe werkt een ondergrondse container?

Allereerst voert BWaste een grondradaronderzoek uit. Dit brengt de infrastructuur onder de grond in kaart. Zo kan er gekeken worden of er genoeg ruimte is om de ondergrondse containers te plaatsen. Als er voldoende ruimte is, kan de container volledig onder de grond geplaatst worden. Lopen er leidingen, dan kan er ook besloten worden om voor een semi-ondergrondse container te gaan. Deze zit dan gedeeltelijk onder de grond.

Voordelen van ondergrondse containers

Aan ondergrondse containers zitten veel voordelen. Naast het feit dat het ruimte scheelt ondergronds zijn er nog meer voordelen:

  • Er is geen sprake van stankoverlast
  • Minder last van ongedierte rondom de container
  • Het zorgt voor een netter straatbeeld
  • Brandveiligheid
  • In stedelijke gebieden zorgt het ook voor minder overlast van meeuwen
  • Onze inwerpzuilen kunnen geheel naar uw wens ontworpen worden, zodat deze mooi in het straatbeeld passen.

 

Ondergrondse container

Ondergrondse container plaatsen

Het plaatsen van een ondergrondse container gebeurd nadat er zorgvuldig onderzoek gedaan is naar de bodem. Dit gebeurd, zoals eerder verteld, door middel van grondradaronderzoek. Hierdoor hebben wij van BWaste inzicht in de infrastructuur onder de grond. Zo kunnen wij zorgvuldig te werk gaan tijden het plaatsen van de ondergrondse container.

Het onderhoud van een ondergrondse container

Onze ondergrondse containers kunnen worden voorzien van slimme soft- en hardware. Dit AWRS 2.0 systeem zorgt ervoor dat er automatisch wordt doorgegeven of er eventuele defecten zijn aan de containers. Ook geeft dit systeem aan hoe vol een container zit. Dit zorgt ervoor dat de containers op een efficiënte manier geleegd kunnen worden wat uiteindelijk kostenbesparend kan worden doorvertaald.

Kosten ondergrondse containers

De kosten van ondergrondse containers variëren sterk. Dit heeft onder andere te maken met de plek waar de containers ondergronds geplaatst moeten worden, het ontwerp van de inwerpzuil, welke softwaresystemen eraan gekoppeld moeten worden en andere gepersonaliseerde zaken voor de containers. De prijs/kosten voor een ondergrondse container is dus per situatie verschillend.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ondergrondse containers, de kosten, of heeft u andere vragen? Wij komen graag met u in contact.