Ondergrondse containers

BWaste International BV is een gewaardeerd partner op het gebied van slimme afvalinzameling voor veel gemeenten en reinigingsdiensten. BWaste verzorgt onder andere het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud van ondergrondse containers. Door innovatieve software zorgen wij voor een geoptimaliseerde afvalinzameling. Onze ondergrondse containers zijn daar een goed voorbeeld van.

Ondergrondse containers plaatsen

Allereerst voert BWaste een grondradaronderzoek uit. Dit brengt de infrastructuur onder de grond in kaart. Zo kan er gekeken worden of er genoeg ruimte is om een ondergrondse container te plaatsen. Als er voldoende ruimte is, kan de container volledig onder de grond geplaatst worden. Lopen er leidingen, dan kan er ook besloten worden om voor een semi-ondergrondse container te gaan. Deze zit gedeeltelijk onder de grond.

Voordelen ondergrondse containers

Aan ondergrondse containers zitten veel voordelen. Naast het feit dat het ruimte scheelt zijn er nog meer voordelen:

  • Er is geen sprake van stankoverlast
  • Minder last van ongedierte rondom de container
  • Het zorgt voor een netter straatbeeld
  • Brandveiligheid
  • In stedelijke gebieden zorgt het ook voor minder overlast van meeuwen
  • Onze inwerpzuilen kunnen geheel naar uw wens ontworpen worden, zodat deze mooi in het straatbeeld passen.
Ondergrondse container BWaste

Kosten ondergrondse containers

Ondergrondse containers variëren sterk in kosten. Dit heeft onder andere te maken met de plek waar de container geplaatst moet worden. Maar ook het ontwerp van de inwerpzuil, welke softwaresystemen eraan gekoppeld moeten worden en andere gepersonaliseerde zaken hebben invloed op de prijs. De prijs voor ondergrondse containers zijn dus per situatie verschillend. Voor een beter beeld van de kosten kan u contact opnemen met BWaste international B.V.

Semi-ondergrondse container

Los van de kosten is de ruimte ook van wezenlijk belang. Op de bestemmingsplaats van ondergrondse containers moet namelijk genoeg ruimte zijn voor het uitgraven en plaatsen van de afvalbak. Wanneer er niet genoeg ruimte is kan er ook gekeken worden naar een passende oplossing in de vorm van een semi-ondergrondse container. Deze container hoeft minder diep geplaatst te worden dan “normale” ondergrondse containers waardoor het alsnog mogelijk is om een container onder de grond te plaatsen.

Het onderhoud van ondergrondse containers

Onze ondergrondse containers zijn voorzien van slimme soft- en hardware. Dit AWRS 2.0 systeem zorgt ervoor dat er automatisch wordt doorgegeven of er eventuele defecten zijn aan de container. Ook geeft dit systeem aan hoe vol ondergrondse containers zitten. Dit zorgt ervoor dat de ondergrondse containers op een efficiënte manier geleegd kunnen worden. Door deze werkwijze kan er op een duurzame wijze een plan worden gemaakt voor het legen van de ondergrondse containers, wat resulteert in een efficiëntere wijze van afval inzamelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ondergrondse containers en de bijbehorende kosten? Of wilt u meer weten over een van onze overige specialiteiten zoals omgekeerd afval inzamelen? Neem vrijblijvend contact met ons op, onze specialisten helpen u met genoegen.