Over BWaste

BWaste International BV is bij veel gemeenten en reinigingsdiensten in binnen- en buitenland een gewaardeerd partner op het gebied van slimme afvalinzameling. BWaste ontwerpt, maakt, plaatst en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers en biedt de branche inventieve software en elektronica teneinde afvalinzameling te optimaliseren. Innovatie-gedreven zijn wij uitgegroeid tot een leverancier van slimme en hoogwaardige oplossingen in de Europese afvalbranche.

BWaste wil marktleider zijn door het aanbieden van innovatieve one-stop-shopping-oplossingen voor gemeenten en reinigingsdiensten die afval boven- en ondergronds wensen in te zamelen. Hierdoor worden woonomgevingen schoner, veiliger, milieubewuster en mooier.

container

Kritische succesfactoren voor het bereiken van onze doelen zijn het continu verbeteren van het aanbod op basis van marktontwikkelingen, rekening houdend met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het zelf initiëren van nuttige verbeteringen en uitbreidingen van het productgamma.

BWaste behoort met BroNij, Ferro-Fix en Mic-O-Data tot de BBF Holding. Bedrijven met ieder een vooraanstaande positie in afvalsystemen die hun krachten hebben gebundeld op het gebied van onderhoud, productie, vulgraad, toegangscontrolesystemen en routeoptimalisatie voor ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen.

BWaste. Smart Cities. Better Living.

MVO Bwaste

Smart Cities. Better Living.

Milieu
Personeel
Maatschappelijke betrokkenheid
ZONNEPANELENNormal

Zonnepanelen

Door middel van 2.500 M² zonnepanelen op één van onze productielocaties wekken wij 254.000 kWh op. Hiervan gebruiken we zelf 78.000 kWh en geven 176.000 kWh terug aan het net. Onze ambitie is om in 2019 ook zonnepanelen toe te passen op ons hoofdkantoor.

ELEKTRISCHE EN HYBRIDE AUTO’SNormal

Elektrische en hybride auto's

BWaste heeft inmiddels 7 laadpalen, 4 hybride auto’s en een elektrische auto. Onze ambitie is om alle diesels te vervangen voor hybride en/of elektrische voertuigen.

EURO 5+6 BRANDSTOFNormal

Euro 5+6 brandstof

Al onze vrachtwagens zijn voorzien van een Euro 5 of Euro 6 motor.

CO2-Uitstoot

CO₂ Uitstoot

In het jaar 2017 is de CO₂ uitstoot 23% per FTE gedaald ten opzichte van het jaar 2016. We hebben daarbij een footprint conform de CO₂ prestatieladder opgesteld. Deze data worden periodiek gemonitord om constante vermindering te bewerkstelligen.

cursus

Cursus “Het nieuwe rijden”

Al onze vrachtwagenchauffeurs hebben een cursus gevolgd waarmee zuiniger en duurzamer rijden wordt getraind.

GREENCHOICE ELEKTRICITEITNormal

Greenchoice elektriciteit

BWaste betrekt zijn elektriciteit van GreenChoice. GreenChoice levert enkel groene stroom opgewekt uit zon, wind en biomassa.

Bekervriend

Bekervriend

Onze gebruikte kartonnen bekers worden gerecycled.

Fietskoerier

Fietskoerier

Onze post wordt opgehaald door Fietskoerier Deventer, de meest duurzame, sociale en innovatieve post- en koeriersdienst van Deventer en omstreken.

Hergebruik Koffiedik

Hergebruik Koffiedik

Het koffiedik wordt apart ingezameld en opgehaald door Brans Oesterzwamkwekerij die het gebruikt voor het kweken van zwammen.

Route optimalisatie

Route optimalisatie

Ook dragen wij indirect bij aan het verminderen van de CO₂ met de producten die BWaste aanbiedt. Met onze route optimalisatie verbeteren wij de efficiëntie van afvalinzameling: minder kilometers, minder CO₂ uitstoot.

Paperless office

Paperless office

Het papiergebruik wordt gemonitord om het te minimaliseren en digitalisering te motiveren. Alle werkbonnen en routelijsten worden digitaal verwerkt.

Scheiding afval

Scheiding afval

Materialen als papier, plastic, oude batterijen, cartrigdes en koffiedik zamelen we apart in en worden opgehaald door erkende verwerkers.

Inentingen

Inentingen

Al onze servicemedewerkers (41 FTE) worden ingeënt tegen hepatitis A-B en DTP.

Periodiek medisch onderzoek

Periodiek medisch onderzoek

Om de 4 jaar krijgen alle medewerkers de gelegenheid om zich medisch te laten onderzoeken.

VEILIGHEIDSOBSEVATIERONDES

Veiligheidsobservatie rondes

Om het aantal ongevallen tot 0 te reduceren worden er veiligheidsobservatie rondes doorgevoerd door leidinggevenden en medewerkers.

keuring arbeidsmiddelen

Keuring arbeidsmiddelen

Jaarlijks worden onze servicewagens, hijsmiddelen en elektrische arbeidsmiddelen gekeurd.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Risico inventarisatie en evaluatie

Onze RI&E is in november 2017 beoordeeld door een keuringsdeskundige en wordt periodiek geëvalueerd. Onze preventiemedewerker bewaakt de uitvoering van de maatregelen.

WERKEN NABIJ AFVALCONTAINERS

Werken nabij afvalcontainers

Eventuele onveilige situaties worden in kaart gebracht om vervolgens de gepaste maatregelen toe te passen en de risico’s te verminderen.

Social return

Social return

Samen met 72 collega's die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben fabriceren wij onze hoogwaardige producten. Samen bereik je meer.

LOkALE LEVERANCIERS

Lokale leveranciers

Wij kiezen bewust voor lokale leveranciers en stimuleren hiermee de ontwikkeling van de plaatselijke leveranciers.

Sponsoring

Sponsoring

BWaste sponsort verschillende organisaties en ondersteunt goede doelen met een bedrag van € 25.000.

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Periodiek wordt er een klanttevredenheidsonderzoek gedaan met het doel om actie te ondernemen in onze verbeterpunten en onze positieve kanten te versterken.

Over duurzaamheid

Smart cities. Better living begint bij ons echt bij het begin. Vooraan in de keten. Door – samen met onze partners – te blijven zoeken naar de meest duurzame grondstoffen en materialen en zorgvuldig om te gaan met mens en dier, verlagen wij de impact van onze producten en ons handelen. Onze focus ligt op procesoptimalisatie en innovatie, zoals afvalreductie, stimuleren van hergebruik en gedragsbeïnvloeding.

Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Wij staan voor onze mensen en zorgen voor een motiverende, respectvolle werkomgeving met de stimulans voor persoonlijke ontwikkeling. Ook zoeken wij de samenwerking met ondernemers en overheid om werk voor mensen met een arbeidsachterstand te stimuleren.

Certificeringen en verklaringen

- ISO 9001

- MVO prestatieladder niveau 3

- Productcertificaat TÜV EN 13071-1, 2 en 3

- Software escrow via Software Borg

- ITS keurmerk

- KICI keurmerk

Referenties