Diftar, ook wel container management genoemd, is letterlijk de afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dit betekent dat huishoudens alleen betalen voor het afval dat zij daadwerkelijk hebben aangeboden. BWaste is gespecialiseerd in container management. Met gebruik van onze slimme software & hardware, die speciaal is ontworpen om op een zo efficiënt mogelijke manier afval in te zamelen. Ondersteunen wij gemeenten, reinigingsdiensten en bedrijven met het verduurzamen van afval inzamelen. Wij houden het overzichtelijk voor u als instelling en voor de inwoners van uw gemeente. Daarnaast draagt Diftar bij aan duurzaamheid, bij alle handelingen worden rekening gehouden met mens en milieu. Één van de unique selling points van BWaste.

AWRS 2.0: hét systeem voor container management

Om op een zo efficiënt mogelijke manier afval in te zamelen werkt BWaste met vooraanstaande soft- en hardware. Het systeem wat wij gebruiken is AWRS 2.0. Het geeft ons alle nuttige informatie die wij nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld alle momenten van lediging, reiniging en onderhoud uitlezen. Daarnaast brengt het systeem ook informatie over defecten en beschadigingen in kaart, hierdoor kunnen wij storingen direct herkennen en verhelpen. Ten slotte toont het systeem de vulgraad van containers en is het mogelijk om per huishouden te zien hoe vaak en wanneer afval is aangeboden. De geïntegreerde planningsmodule zorgt voor een optimale planning en werkt op die manier kostenbesparend.

Onderhoud BWaste afvalinzameling Eefde

De voordelen van Diftar via AWRS 2.0

Met Diftar draagt iedereen zijn eigen steentje bij aan een beter milieu. Dankzij ons AWRS 2.0 systeem kunnen wij zeer efficiënt afval inzamelen en bijhouden wie afval heeft aangeboden en hoe vaak. Naast efficiëntie heeft AWRS 2.0 nog meer voordelen:

  • Nooit meer overvolle containers in uw gemeente
  • Alleen afval inzamelen wanneer dit nodig is, wat resulteert in minder ritten, minder kosten, dus een duurzamer proces.
  • Storingen worden vrijwel direct verholpen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Diftar systeem of wilt u weten waar bij u in de buurt ondergrondse containers zijn geplaatst? Bel ons op 0570-600281 of stuur een e-mail naar info@bwaste.nl. Onze medewerkers kunnen er alles over vertellen.